COMPROMISO LOCAL POR UN TURISMO MÁIS SOSTIBLE

VíveoMáis

Vive un Ribadeo único a través de experiencias con impacto positivo na contorna e onde gozar máis do patrimonio natural, gastronómico e histórico deste territorio vibrante e auténtico. Descubre o que un destino máis sostible pode ofrecer: máis produto de proximidade e estacional, un consumo máis responsable de recursos, máis experiencias con sabor local. Non só visites Ribadeo: víveo máis.

Coñece os establecementos adheridos:

FAI UN CONSUMO MÁIS RESPONSABLE nestes LOCAIS

Nome establecemento

Nome establecemento

Nome establecemento

Nome establecemento

Nome establecemento

Nome establecemento

Nome establecemento

Nome establecemento

Nome establecemento

Nome establecemento

¿Queres saber como vivir unha experiencia máis sostible no noso territorio?

A través do Programa Ribadeo Víveo Máis os establecementos adheridos comprométense a apoiar un turismo máis sostible e máis responsable a través da implementación de medidas concretas nas experiencias que ofrecen e nos seus procesos internos.

Estas medidas estrutúranse en torno a 4 retos clave que representan os desafíos do turismo en torno ao seu impacto ambiental e social:

Desenvolvemento do territorio

Recursos naturais e biodiversidade

Cambio climático

Economía circular

Coñece os locais que che ofrecen un turismo máis responsable aquí.

Descubre o que fai cada un deles aquí.

Programa

O programa Ribadeo Víveo Máis desenvolto polo Concello de Ribadeo en colaboración cos establecementos turísticos do territorio é unha iniciativa colaborativa para impulsar un modelo turístico máis sostible en Ribadeo.

Implicando á comunidade local, ás persoas visitantes e ao tecido turístico local, podemos lograr que o turismo sexa unha actividade enriquecedora para as persoas que se achegan a Ribadeo e para a nosa contorna.

Este programa nace cos seguintes obxectivos:

01

Sensibilización sobre o impacto e as oportunidades do turismo sostible tanto nos negocios turísticos (especialmente restaurantes e aloxamentos) coma na comunidade local, no tecido económico e nos visitantes.

02

Posta en valor dos negocios comprometidos e das mellores prácticas e iniciativas xa implantadas en Ribadeo.

03

Impulso aos negocios locais na adopción de medidas máis sostibles.

04

Colaboración e creación de rede entre negocios turísticos e outros sectores, dende produción agroalimentaria ata administración pública local.

05

Pulo á percepción de Ribadeo como destino sostible, atraendo actividades e persoas que opten por un turismo de alta calidade, innovador, rexenerativo e consciente.

Este programa é unha declaración de compromiso coa sostibilidade dos negocios turísticos de Ribadeo, aberta ao o tecido local, poñendo en valor o territorio e promovendo outras futuras iniciativas. ¿Tes algunha idea sobre como impulsar un turismo máis sostible en Ribadeo? Por favor envía as túas propostas e suxestións a adl@ribadeo.org.

Ribadeo por un turismo máis sostible

¿Como impulsar un turismo máis sostible, que reduza a súa pegada ambiental, que protexa o patrimonio local, que faga un uso responsable dos recursos e que xere beneficios para a comunidade á vez que ofrece experiencias turísticas atractivas?

O Programa Ribadeo Vídeo Máis estruturase en 4 retos clave, ata 14 liñas de acción e 35 iniciativas concretas.

Os 4 retos clave representan catro desafíos que o turismo sostible ten que encarar no seu impacto social e ambiental, convertendo os efectos negativos do territorio en oportunidades de xerar riqueza e impacto positivo:

víveomáis

¿Queres saber máis sobre como o turismo impacta nestes 4 retos e como visitando o noso territorio podes vivir unha experiencia máis sostible?

Aquí encontrarás máis información.

En cada reto, definíronse unha serie de liñas de acción a través das cales os establecementos turísticos de Ribadeo poden contribuír a desenvolver un turismo máis sostible. Lonxe de ser un listado exhaustivo, as liñas de acción recollen oportunidades de mellora clave para actuar dentro destes 4 retos. Dentro de cada liña de acción recóllense iniciativas concretas que os establecementos poden implementar no referido a produtos e servizos, persoas traballadoras, provedores, procesos, organización, comunicación , comunidade ou alianzas.

Cada establecemento adherido asina unha declaración responsable e cumprimenta un cuestionario de autoavaliación público. Todos os establecementos adheridos cumpren 5 iniciativas obrigatorias e un mínimo dun 33% das iniciativas do Programa.

Atopa os locais que forman parte de Víveo Máis aquí.

Ribadeo por un turismo máis sostible

VíveoMáis

¿Como impulsar un turismo máis sostible, que reduza a súa pegada ambiental, que protexa o patrimonio local, que faga un uso responsable dos recursos e que xere beneficios para a comunidade á vez que ofrece experiencias turísticas atractivas?

O Programa Ribadeo Vídeo Máis estruturase en 4 retos clave, ata 14 liñas de acción e 35 iniciativas concretas.

Os 4 retos clave representan catro desafíos que o turismo sostible ten que encarar no seu impacto social e ambiental, convertendo os efectos negativos do territorio en oportunidades de xerar riqueza e impacto positivo:

víveomáis

¿Queres saber máis sobre como o turismo impacta nestes 4 retos e como visitando o noso territorio podes vivir unha experiencia máis sostible?

Aquí encontrarás máis información.

En cada reto, definíronse unha serie de liñas de acción a través das cales os establecementos turísticos de Ribadeo poden contribuír a desenvolver un turismo máis sostible. Lonxe de ser un listado exhaustivo, as liñas de acción recollen oportunidades de mellora clave para actuar dentro destes 4 retos. Dentro de cada liña de acción recóllense iniciativas concretas que os establecementos poden implementar no referido a produtos e servizos, persoas traballadoras, provedores, procesos, organización, comunicación , comunidade ou alianzas.

Cada establecemento adherido asina unha declaración responsable e cumprimenta un cuestionario de autoavaliación público. Todos os establecementos adheridos cumpren 5 iniciativas obrigatorias e un mínimo dun 33% das iniciativas do Programa.

Atopa os locais que forman parte de Víveo Máis aquí.

víveomáis

¿Es un establecemento ligado ao turismo en Ribadeo e queres participar no Programa Víveo Máis?

¿Queres impulsar a sostibilidade no teu negocio?

Consulta algunha das ideas sobre facelo aquí.

¿Queres adherirte ao Programa?

Esta iniciativa nace con vocación de continuidade, sendo a adhesión e a permanencia totalmente voluntaria por parte dos negocios. A formalización do compromiso para os establecementos que queiran participar, faise a través dun cuestionario de autoavaliación e unha declaración responsable.
Consulta as bases aquí.

Requisitos mínimos:

Ser unha actividade económica ligada hostalaría ou restauración

Ter domicilio fiscal ou sede do negocio no Concello de Ribadeo

Cumprimentar o cuestionario de autoavaliación e asinar a declaración responsable

Levar a cabo as iniciativas obrigatorias do Programa Víveo Máis

Levar a cabo o 33% do total das iniciativas do Programa Víveo Máis

Proceso de adhesión:

1. REXISTRO: Todos os establecementos que desexen adherirse ao Programa deberán presentar no rexistro na sede electrónica do Concello coa documentación requirida

Declaración responsable

Cuestionario de autoavaliación

2. VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN: Tralo rexistro a entidade recibirá un email confirmando a preinscrición no programa. Este email non suporá en ningún caso a adhesión definitiva ao programa.
Realizarase a comprobación da cumprimentación correcta da documentación aportada.

3. ADHESIÓN: Notificarase ás persoas/entidades admitidas no Programa ao email indicado no rexistro, achegando ademais a Guía do Programa e os arquivos coas imaxes para difusión, e poderán recoller no Concello os soportes identificativos do programa.

4. DIFUSIÓN: Incorporarase ao directorio e ao mapa do Programa a nova entidade. A entidade deberá cumprir cos compromiso de difusión do programa, online e offline, segundo a Guía do Programa.

As liñas de acción e as iniciativas concretas están abertas a achegas polos participantes, que serán valoradas polo comité de xestión e que poderán ser incluídas en futuras versións do programa, podendo facelas chegar a través do email adl@ribadeo.org ou chamando a 982128650 (Área de Desenvolvemento Local).